Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Diabasový tufit

Už jste dnes viděli kameny vzniklé utuhnutím láv ze sopek. Tufit je další kámen, který pochází ze sopek.

Tufit je sopečný písek, popel a prach, který vyvrhly sopky a který následně napadal do moře a usadil se na mořském dně.

Představte si moře a v něm sopky z nichž některé ční až nad hladinu a vytváří sopečné ostrovy.

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři