Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Jílovitá břidlice

Jílovitá břidlice je zkamenělé bahno z velmi hlubokého a starého moře.

Sáhněte si na jižní (směrem k vratům) dolní bok velkého bloku jílovité břidlice - velký blok hned vedle spilitu. Měli byste cítit, jak je hladká. Dotýkáte se totiž zkamenělého jemného bahna. Tak jemné bahno najdeme právě v hlubokých mořích.

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři