Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Koněpruský vápenec

V expozici devonu můžete vidět různé typy vápenců. Již od siluru vznikaly v moři vápence a jejich kvalita se postupně zvyšuje, jak se postupně oteplovalo moře (díky postupnému pohybu naší oblasti směrem k rovníku). Vápence typicky vznikají v teplých mořích ze schránek vápnitých organismů. Nejkvalitnější a asi i nejzajímavější z nich jsou právě koněpruské vápence. Blok koněpruského vápence je zabudován do zídky u jezírka.

Pozorně si prohlédněte povrch koněpruského vápence. Vidíte v něm nějaké zkameněliny? Určitě a je jich velmi mnoho - shora i na bocích. Najdete v něm i zbytky korálů. Koněpruský vápenec je v podstatě zkamenělý prvohorní tropický korálový útes - byl to skutečný ráj života. Korálové útesy vznikaly na mělčinách tropického devonského moře.

Pozůstatky devonského korálového útesu se nachází na Zlatém koni u Koněprus (v tomto návrší jsou Koněpruské jeskyně) a proto jsou lomy v okolí Koněpruských jeskyní velmi bohatými nalezišti zkamenělin.

Jádro devonského útesu je odkryté ve veřejnosti nepřístupné stěně Císařského lomu.
Veřejnosti přístupné naleziště zkamenělin v Houbově lomu pod Koněpruskými jeskyněmi.

Sběr zkamenělin ve starém lomu u Koněpruských jeskyní

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři