Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Třenická droba

Nejstarší usazeninou třetího barrandienského moře z počátku ordoviku je třenická droba.

Poznáte hloubku moře na počátku ordoviku?

Pohmatem droby můžete sami poznat, zdali bylo moře mělké nebo hluboké. Už jste to dnes možná zkoušeli u jílovité břidlice ze starohorního moře.

V mělkých mořích u pobřeží se obvykle vyskytuje hrubší písek, ale v hlubších částech moří dále od pevniny se pomalu usazuje již jemné bahno.

Můžete si v podstatě sáhnout na dno velmi starého moře - sáhněte si na třenickou drobu nejlépe v místech, kde je čerstvě odlomená.

Cítíte při pohmatu hrubý písek nebo je břidlice hladká jako jemné bahno?

Třenická droba je hrubá a drsná - jedná se o zkamenělý písek. Moře tedy bylo mělké a blízko pobřeží. Představte si mělké moře, podobné například tomu na fotografii:

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři