Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Závěr

Poznali jste, že Barrandien je tvořen sopečnými a usazenými horninami starými stovky milionů let. Díky pohybu kontinentů (deskové tektonice) však tyto horniny vznikaly úplně jinde, než jsou dnes - původně vznikaly na jižní polokouli. Sopečné horniny vznikaly při opakovaných obdobích sopečné činnosti a ty usazené pochází ze dna tří různě starých pradávných moří a některé i z řek z období na počátku kambria, kdy byla oblast souší.

Pohmatem kamenů jste poznali, že někdy byla moře hlubší s bahnitým dnem, jindy mělčí s písčitým dnem. Podle zkamenělých stop mořských červů jste poznali, pokud bylo mořské dno prokysličené i bohatě osídlené. Objevili jste také doklady zalednění, které způsobilo druhé největší vymírání v historii Země (ještě větší než bylo známé vymírání na konci druhohor). Četli jste minulost z kamenů, a to aniž by bylo podstatné, jak se nazývají.

Pohyb kontinentů je sice tak pomalý, že jej nevidíme, ale právě díky němu moře vznikaly a zase zanikaly. Na poloze moře na Zemi závisela i jeho teplota a charakter vzniklých usazenin. Díky srážce kontinentů byly nakonec kameny ze dna moří vyzdviženy, a proto dnes v okolí hojně nacházíme mořské zkameněliny.


Líbil se vám geopark? Sledujte nás na Facebooku:

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři