Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Rozmanitost kamenů

Začneme u černé korbičky s ukázkami místních kamenů hned na začátku expozice.

Vidíte kolik různých druhů kamenů můžete v našem okolí najít?

Víte, proč jsou kameny různé a není všude jeden druh kamene?

Zobrazit správnou odpověďNěkteré vznikly sopečnou činností - k tomu stačí, aby vychladla a utuhla láva a vznikne kámen nebo skála.

Jiné vznikaly usazováním písku nebo bahna na dně moří, když následně za miliony let písek i bahno ztvrdly - zkameněly.

A opravdu v našem okolí najdeme právě kameny z mnoha již dávno vyhaslých sopek i několika pradávných moří.

Kameny v našem okolí jsou tedy němými svědky pradávné ale zato velmi dramatické minulosti.

Pod rukama geologů ale jako by kameny mluvily. Geologové z nich přečtou pradávnou minulost, o které si budeme dále povídat.

Vše, o čem si budeme povídat, se však odehrálo velmi dávno, pradávno. Všechny vystavené kameny vznikaly před stovkami milionů let, v době, kdy ještě vůbec neexistoval život na souši nebo se teprve rozvíjel. Představte si proto pevniny zcela bez života:

Proto jsou všechny zdejší exponáty starší než například dinosauři. Pojďme se ale nyní podívat, jak to všechno bylo.

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři