Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Prachovec

Jako další mořskou usazeninu naleznete přímo pod tabulkou s popisem hornin prachovec.

Porovnejte jeho hrubost s předchozím křemencem. Měli byste cítit, že je o něco málo jemnější, což naznačuje, že se nám moře zřejmě trochu prohloubilo a už jsme trochu dále od pláží.

Bylo mořské dno okysličené a osídlené?

Zkuste ale odpovědět na otázku, zdali bylo dno moře prokysličené a osídlené organismy? O prokysličení a osídlení dna přímo svědčí přítomnost zkamenělých stop v usazených horninách. Podívejte se proto pozorně na povrch prachovce, zdali jsou v něm zkamenělé stopy. Jeden typ zkamenělých stop jste již viděli v předchozím křemenci z plážového prostředí, ale v prachovci z trochu hlubšího moře mohou být jiné typy zkamenělých stop. Zkuste hledat nějaké smouhy, jako když bahno na dně moře prolézali a prohrabávali například nějací červi.

Podívejte se na ukázky zkamenělých stop v prachovcích:

V prachovcích můžete objevit i vějířovité nebo laločnaté soustavy stop Vytvořili je červi hledající potravu systematickým prožíráním usazenin na dně moře tím, že systematicky prolézali a prožírali dno soustavou k sobě těsně přiléhajících chodeb. Tyto stopy jsou tedy dokladem prožírání usazenin na mořském dně:

Budete-li se na prachovec dívat pozorně, tak v něm uvidíte celou řadu podobných zkamenělých stop. Mořské dno tedy bylo v době usazování těchto hornin dostatečně prokysličené a hojně obydlené, dokonce v něm některé organismy hledali potravu:

Podle: Mikuláš, R. 1999. Joint occurences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). Journal of the Czech Geological Society 44(1-2), 69-78.
© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři