Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Železná ruda

Zvětráváním především sopečných hornin se do moře dostávalo železo, které se opakovaně usazovalo na dně. Vznikaly vrstvy usazených železných rud. Zkuste si je potěžkat - jsou to červenohnědé kameny hned vedle třenické droby.

Výchoz vrstev usazených železných rud u Ejpovic na Plzeňsku

Železné rudy byly v Barrandienu předmětem těžby. Jeden z bývalých dolů - Chrustenická šachta u Loděnic je přístupný veřejnosti. Součástí prohlídky dolu je i jízda důlním vláčkem. Odkaz: http://chrustenicka-sachta.cz/

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři