Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Spilit

Sáhnete-li si na spilit, dotýkáte se utuhlé a dávno vychladlé lávy z pradávné podmořské sopky. Spilit je tedy láva utuhlá pod hladinou moře.

Pozorně si prohlédněte povrch spilitu. Vidíte minerál se zajímavou barvou? Na povrchu je místy vidět minerál pyrit - "kočičí zlato", který se zejména na slunci i krásně zlatavě leskne.

Podívejte se na videozáznam erupce podmořské sopky:

https://www.youtube.com/watch?v=hmMlspNoZMs

Při výlevech lávy pod vodní hladinou dochází k jejich rychlému chladnutí a vznikají charakteristické polštáře:

Typické polštářové lávy, Tichý oceán v oblasti Galapág. Foto: NOAA.

Lávové polštáře lze občas v terénu spatřit právě i ve spilitech:

Polštářové lávy ve spilitové skále v údolí Berounky u Týřovic.
© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři