Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Variské vrásnění

V průběhu devonu však došlo k další srážce kontinentů, při které zaniklo třetí barrandienské moře. Horniny z jeho dna byly při srážce vyzdviženy do vysokého pohoří.

Ihned po vzniku pohoří začala působit eroze, která hory snižovala a zarovnávala krajinu. Z původních vysokých hor tak dnes už nic nezůstalo, ale horniny z mořského dna, které tvoří podloží v našem okolí jsou dokladem pradávných moří, kdy horniny z jejich dna byly srážkou pradávných světadílů vyzdvihnuty nad mořskou hladinu. Právě díky tomu je také Barrandien významným nalezištěm zkamenělin mořských organismů z období starších prvohor.

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři