Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Diamiktit

Následuje další velice zajímavý usazený kámen z mořského dna označený cedulkou diamiktit. Když si sáhnete, je o něco hrubší než prachovec, což svědčí o možném změlčení moře - poklesu hladiny moří.

Prohlédněte si diamiktit a uvidíte, že do mořského dna zapadly jiné kameny. Přemýšlejte, co je na moře přineslo nebo jak se tam dostaly?

Sopky to nebyly! Pozor, díky pohybu kontinentů bylo toto moře na opačné straně Země - asi někde, kde je dnes okraj Antarktidy. Už víte? Přinesly je ledovce! Moře bylo v blízkosti jižního pólu a přišlo zalednění (před cca 445 miliony let). Po hladině tak plavaly ledové kry, v nich byly zamrzlé kameny z pevniny, led odtával a kameny z ledových ker padaly do usazenin na dně. Tyto usazeniny zkameněly a v nich se zachovaly i tyto ledovcové kameny.

Kámen přinesený na moře ledovcem se uvolnil z tající ledové kry a zapadl do písčitého mořského dna.

Představte si tedy chladné polární moře, na kterém plavou ledové kry:

Nepleťte si prosím toto ordovické zalednění s dobami ledovými z relativně nedávné minulosti, které jsou námětem třeba i příběhů pro děti. V době ordovického zalednění ještě neexistoval život na souši.

V souvislosti s tímto zaledněním došlo také k jednomu z největších globálních vymírání organismů na Zemi (ještě většímu než veřejně známé vymření "velkých dinosaurů"), což je zřejmé i z rapidního úbytku zkamenělin. Podívejte se, kolik stop je v předchozím prachovci vzniklým ještě před zaledněním a vidíte nějaké stopy v diamiktitu?

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři