Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Buližník

Na dně starohorního moře kolem výronů minerálních pramenů místy vznikaly také velmi pevné křemité horniny - buližníky.

Buližníky jsou velmi tvrdé horniny. Jejich velká tvrdost způsobuje odolnost proti zvětrávání. Právě proto buližníky často tvoří nápadné skály v krajině.

Hudlická skála - buližníkový suk vzniklý při erozi. Okolní měkčí horniny byly erodovány ve větší míře nežli odolné buližníky.
Buližníkové suky na Zbirožsku vzniklé při erozi. Okolní měkčí horniny byly erodovány ve větší míře nežli odolné buližníky.
© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři