Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Hlavonožcový vápenec

Z mělčího prostředí nežli břidlice pochází hlavonožcový vápenec.

I v siluru byla velmi intenzivní podmořská sopečná činnost. Někde tak intenzivní, že některé sopky vyrostly jako ostrovy nad mořskou hladinu. Mělčiny na svazích sopek a v okolí sopečných ostrovů byly bohatě osídleny různými skupinami mořských organismů. Ze svahů jednoho ze sopečných center pochází právě hlavonožcový vápenec s velkým množstvím zkamenělých schránek hlavonožců.

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři