Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Skryjská břidlice

Skryjské břidlice jsou pozůstatkem již v pořadí druhého moře, jehož pozůstatky se zachovaly v našem okolí.

Pradávné pohoří vzniklé na počátku kambria (na přelomu starohor a prvohor) rychle podléhalo erozi a postupně mizelo. V období středního kambria se na určitou dobu zvýšila mořská hladina a toto moře se dostalo až do pradávných údolí a pánví.

V tomto moři již hojně žili trilobiti a můžeme je najít v okolí Skryjí a Jinců - to jsou totiž místa, kde se nám zachovaly zbytky zkamenělých usazenin z tohoto moře. Někdy jsou zkameněliny oranžově zbarvené oxidy železa.

Představte si moře, které zaplavilo údolí či pánve v blízkosti postupně erodovaného horského pásma. V jeho hlubší části dále od pobřeží se usazovaly právě takového břidlice.

A toto jsou typičtí obyvatelé kambrického moře:

Ilustrace: Iva Vyhnánková www.fanyart.com
© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři