Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Jílovitá břidlice

Jílovitá břidlice vznikla zkameněním původně měkkých usazenin mořského dna starohorního moře. Sáhnete-li si na ní, dotýkáte se zkamenělého materiálu přímo z mořského dna.

Zkameněliny v této břidlici ale ještě neuvidíte - na to je příliš stará.

Poznáte hloubku starohorního moře?

Pohmatem břidlice můžete sami poznat, zdali bylo moře mělké nebo hluboké.

V mělkých mořích u pobřeží se obvykle vyskytuje hrubší písek, ale v hlubších částech moří dále od pevniny se pomalu usazuje již jen jemné bahno.

Můžete si v podstatě sáhnout na dno velmi starého moře - sáhněte si na jižní (směrem k vratům) dolní bok velkého bloku břidlice.

Cítíte při pohmatu hrubý písek nebo je břidlice hladká jako jemné bahno?

Jílovitá břidlice je hladká - jedná se o zkamenělé bahno. Moře tedy bylo hluboké. Dokonce se jednalo o oceánské dno s hloubkou 1-2 kilometry.

Představte si tedy širý hluboký oceán:

Foto: © CC BY 2.0 Maureen Lunn
© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři