Geopark Barrandien
venkovní expozice Muzea Českého krasu
on-line průvodce

Starohory (1000-541 mil. let)

Ihned za korbičkou následují 4 exponáty nejstarších hornin Barrandienu z doby před více než 540 miliony lety. Tyto horniny vznikly ještě dříve, než se na Zemi objevili trilobiti.

Z těchto pradávných dob se nám v Barrandienu zachovaly pozůstatky hlubokého moře i podmořských sopek, které bouřily na mořském dně

© Muzeum Českého krasu, p. o., Pavel Bokr a další autoři